Магическата
Топка

Общи условия

Общите условия представляват споразумение между Вас и собственика на този сайт. Спазвайки тези условия Вие получавате правото да използвате услугите на сайта на Магическата топка за лични и нетърговски цели. Ако не сте съгласни с общите условия или с част от тях, не използвайте m8ball.com. В случай че не спазвате общите условия, собственикът си запазва правото да ограничи или забрани достъпа Ви до сайта и предоставените услуги.
Отговорите, които Магическата топка дава на Вашите въпроси, са случайни и не могат да бъдат възприемани като сериозен съвет. Собственикът на този сайт по никакъв начин не носи отговорност за взетите от Вас решения вследствие използването на Магическата топка.

1. Задаване на въпроси

Когато задавате въпроси, спазвайте описаните правила.

2. Конфиденциалност

Всички публикувани въпроси се съхраняват от уебсайта. Не е позволено да публикувате каквато и да е лична информация за Вас или за трети лица.

3. Права върху информацията

Вие се съгласявате цялата информация, която публикувате на сайта, да бъде запазвана, индексирана и показвана на страниците на Магическата топка.
Давате разрешение публикуваната от Вас информация да бъде използвана за промотиране на сайта.
Нямате право да копирате или цитирате информация от въпроси, които не сте задали лично.

4. Събиране на допълнителна информация

Освен публикуваната информация собственикът има право да съхранява и информация като ip адреси, дата и време на публикацията, детайли за браузера и операционната система. Тези допълнителни данни ще бъдат използвани при установяване на нарушения на общите условия, включително при разследване на злоупотреби. Събираната допълнителна информация няма да бъде предоставяна на трети лица, освен на съответните упълномощени лица и власти при разследване на злоупотреби.

5. Злоупотреби

Вие се съгласявате да не публикувате съдържание, което е незаконно, нарушава правата на трети лица или може да бъде използвано за предприемане на законни действия срещу Вас, собственика на сайта или трети страни (за всяко приложимо право).
Вашата публикация трябва да отговаря на правилата за задаване на въпроси, както и да не дублира информация от други места.
Вие се съгласявате да не използвате сайта по начин, който може да затрудни или преустанови достъпа до сайта или неговите услуги.
Вие се съгласявате да не извършвате систематично или автоматизирано събиране на данни от сайта без изричното писмено съгласие на неговия собственик.
Вие се съгласявате да не използвате сайта с маркетингови цели без изричното писмено съгласие на неговия собственик.
В случай на злоупотреба всички данни свързани с Вашата публикация ще бъдат използвани за разследване на злоупотребата и могат да бъдат предоставени на съответните упълномощени лица и власти.
Собственикът на Магическата топка си запазва правото да променя, скрива или изтрива всяка публикация от сайта. Собственикът не се задължава да контролира изпращането или публикуването на съдържание на сайта, представляващо злоупотреба.

5.1 Докладване на Злоупотреба

Ако в сайта забележите информация съдържаща обиди, лични данни (или други данни,представляващи злоупотреба според общите условия), можете да докладвате злоупотребата на contact. С цел по-бързо разследване, моля, включвайте в съобщението си следната информация:

5.2 Премахване на въпроси от Гугъл

Собственикът на този сайт не носи отговорност за резултатите в Гугъл (или други търсещи машини). Ако въпросите са изтрити от сайта, има възможност чрез тази форма да изтриете въпросите от резултатите в Гугъл. Тази форма е собственост на Гугъл и не е свързана с този сайт по никакъв начин.

6. Ограничаване на отговорността

Собственикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, свързани с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на собственика за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Собственикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. Промени

Собственикът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.
Последна промяна на Общите условия: 12.10.2013