Този сайт използва "бисквитки", за да функционира правилно, да предоставя реклами и за анализ на трафика. Информация за използването му се споделя с Гугъл. С използването на сайта вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Научете повече.

Магическата
Топка

Попитайте Магическата топка каквото пожелаете. Задайте въпрос, на който може да се отговори с "да" или "не"! Вярвате или не - тази топка знае всички отговори. Ако се съмнявате и проверявате топката с въпроси, на които знаете отговора, топката може да ви се разсърди и да не отговаря адекватно.

ID Анонимен номер Въпрос Отговор
10126510 498975 Лйбо всеки момент щесе приберели Определено
10126509 82294 Гффф ффф ффф ффг Несъмнено да
10126508 82294 ХХХ ффф ффф фххх ффхх фф Да, определено
10126507 82294 Гхгх ффхф ффф Да
10126506 82294 Хфхх фхх ффф фхг Твърде вероятно
10126505 82294 Ффххх ффф ффф ффг Много съмнително
10126504 82294 ХХХ фффххф фффхх ффф Разчитай на това
10126503 82294 Тххх ффф фхггг Разчитай на това
10126502 82294 ха-ха-ха ффхг По-добре да не казвам
10126501 82294 Хффх ффф ффххх ффхх ффгггс Несъмнено да
10126500 82294 Хфххх ффф фф фххх ффх Твърде вероятно
10126499 82294 ХХХ ффф фх Много съмнително
10126498 82294 ХХХ ххх ффф ха-ха-ха фхх фхгг Да
10126497 82294 Хфххх ффххх ффг Не!
10126496 82294 Хфххх фххх фххх ффххх фххт Не мога да предскажа сега
10126495 82294 ХХХ ффф фф Не изглежда добре
10126494 82294 ХХХ хфхх ф ххх ххх хтг Да, определено
10126493 82294 Хфххх ф ффф фф ффф ффф фггк Не и след милион години
10126492 82294 Фхх фххх ффт Не изглежда добре
10126491 82294 Ффхх фф ффф ф Определено
10126490 82294 ХХХ ххх фф Да, определено
10126489 82294 ХХХ ффф фхг Изглежда добре
10126488 82294 ХХХ ххх гкк Питай по-късно
10126487 82294 Ффхх фффх фхх Изглежда добре
10126486 82294 ФФФх ффф ффф ффф ффххх фф ххфгтт Разчитай на това
10126485 82294 Фххх ффф ффг Не мога да предскажа сега
10126484 82294 Хфхх ффф фгг Не изглежда добре
10126483 82294 Пххх ффхффх ффф фххх фхф ффххжщщ Определено
10126482 82294 ХХХфххх ффф ф ффф ф Източниците ми казват не
10126481 82294 Ффхх ффф фх Не!
10126480 82294 ХХХ ффф ффф ф ффхг Не мога да предскажа сега
10126479 82294 ХХХ ффф ффф фф Несъмнено да
10126478 82294 ФФФ ффф фф Не мога да предскажа сега
10126477 82294 Гфххф ффф фф ффф фф Твърде вероятно
10126476 82294 Хфхх ффф фф ффф фг Източниците ми казват не
10126475 324689 Катрин ще ми върже ли ? Несъмнено да
10126474 82294 Хфхх ффф фф Несъмнено да
10126473 82294 Хффхх ффф фф ффф ффг Разчитай на това
10126472 82294 Хффхх ффф ффф ффф Без съмнение
10126471 82294 ХХХ ффф ффф Да
10126470 82294 Хффххх ффф фф ффф ффг Твърде вероятно
10126469 82294 Хфххф ффф ффггг Не!
10126468 82294 Тфгхх ффф фффхх фг По-добре да не казвам
10126467 280419 Ще излезнем ли с Папито днес? Определено
10126466 82294 Тгххх ффф ффф ффф Не изглежда добре
10126465 82294 Хффх ффхх ффг Твърде вероятно
10126464 82294 Хффх ффф ффф ффх фф По-добре да не казвам
10126463 82294 Хффх ффф ффг Без съмнение
10126462 280419 Йекр глднфнфвлем Източниците ми казват не
10126461 82294 Пфххх ххфххх ххх фххх хх фффхх ххтттск Не!